T3. Th10 4th, 2022

HNK là đất gì? Đất HNK có được xây nhà, chuyển nhượng không?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *