T7. Th2 4th, 2023

Hạn hoang ốc là gì? Phạm hoang ốc có xây nhà được không?

Hạn Hoang ốc là 1 trong 3 hạn cần tránh khi xây nhà. Tuy nhiên không nhiều người hiểu rõ cách tính hạn này cũng như cách hóa giải nó. Vậy Hoang ốc là gì?
Hạn hoang ốc là gì?

Hạn Hoang ốc là 1 trong 3 hạn cần tránh khi xây nhà
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *