T3. Th10 4th, 2022

Đất nông nghiệp là gì? Có được xây nhà trên đất nông nghiệp có quy hoạch?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *