T3. Th1 31st, 2023

Đất nông nghiệp là gì? Có được xây nhà trên đất nông nghiệp có quy hoạch?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *