T7. Th2 4th, 2023

Đất giãn dân là gì? Có được cấp sổ đỏ, chuyển nhượng không?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *