T4. Th9 28th, 2022

Đất giãn dân là gì? Có được cấp sổ đỏ, chuyển nhượng không?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *