T5. Th9 29th, 2022

Đất DKV là đất gì? Có được xây nhà, chuyển nhượng đất DKV không?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *