T7. Th1 28th, 2023

Đất DKV là đất gì? Có được xây nhà, chuyển nhượng đất DKV không?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *