T7. Th2 4th, 2023

Cách tính mệnh đơn giản theo năm sinh dựa trên Thiên Can, Địa Chi

Mệnh của một người được hiểu đơn giản là hành tương ứng với người đó. Có nhiều cách tính mệnh: dựa trên tuổi (niên mệnh), ngày, tháng và năm sinh.
Mệnh trạch là gì?

8 trạch được chia ra thành Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *